Lees meer

Om het doel te bewerkstelligen

  • is de Mondiale Raad actief betrokken bij het coördineren en organiseren van allerhande gemeentelijke activiteiten die verband houden met rechtvaardige internationale samenwerking en duurzame aanpak van mondiale uitdagingen: Fair Trade, ‘Rechtvaardige landbouw’, Korte Keten, promotie van de jaarlijkse 11-campagne, ‘Schone Kleren’ campagne, … Hierbij wordt gestreefd naar overleg en samenwerking met verenigingen, diensten of instellingen die daarbij kunnen betrokken worden.
  • informeert en documenteert de Mondiale Raad zich door deelname aan campagnes, activiteiten, vormingen enz. van organisaties die actief zijn en expertise hebben inzake duurzaamheid en wereldwijd partnerschap.
  • adviseert de Mondiale Raad het lokaal bestuur Kontich over gemeentelijke aangelegenheden die een link hebben met: rechtvaardige internationale samenwerking en/of een duurzame aanpak van mondiale uitdagingen. In het bijzonder geeft de Mondiale Raad ook advies inzake subsidiëring van projecten in het Zuiden, waar inwoners van de gemeente een engagement in opnemen.