Zuidsubsidies

Als je actief bent op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, komt jouw organisatie of jijzelf misschien in aanmerking voor financiële ondersteuning. Een gemeentelijk subsidiereglement zorgt voor de verdeling van het budget dat de gemeente jaarlijks spendeert aan internationale solidariteit.

Zowel het reglement, als de link naar het aanvraagformulier en het E-loket vind je hier. Uw aanvraag moet via het E-loket van de gemeente gebeuren, maar u kunt uw aanvraag voorbereiden via deze documenten:

De uiterste datum voor het indienen van een subsidiedossier is telkens 15 januari van het jaar waarin je het project uitvoert.

De gemeente ondersteunde in 2022 projecten in het zuiden van de volgende Vierdepijlerorganisaties:

  • Adoptie Sri Lanka vzw
  • Boyandi vzw
  • Buddies & Friends
  • Chautaara vzw
  • Mamas for Africa vzw
  • Nicamigos vzw
  • Ondernemers zonder grenzen vzw
  • RAKO België vzw
  • Solidariteit Venezuela

Elke organisatie ontving € 3.000,- voor de uitvoering van een specifiek project. Meer informatie over de aard van de projecten vindt u op deze pagina.