Fair Trade Gemeente

Sinds 2011 is Kontich een FairTradeGemeente. Meer nog, we waren de 1000ste fairtradegemeente in Europa!

Gemeenten die zich inzetten voor eerlijke handel én voldoen aan 6 criteria, ontvangen de titel van ‘FairTradeGemeente’. Deze titel toont aan dat de gemeente en haar inwoners eerlijke en lokale duurzame handel niet alleen een warm hart toedragen, maar er ook effectief werk van maken. Zo versterken we tegelijk de vraag naar en het aanbod van eerlijke, lokale en duurzame producten. De drijvende kracht achter elke FairTradeGemeente is het lokale bestuur samen met een trekkersgroep van vrijwilligers (enkele leden van de Mondiale Raad van Kontich). Zij bouwen samen een netwerk uit van geëngageerde eerlijke scholen, winkels, horecazaken, sportclubs, jeugdbewegingen, enzovoort.

De titel van FairTradeGemeente wordt jaarlijks herbevestigd via de Fair-O-Meter. Ontdek hier de score van onze gemeente.

De mooiste realisatie van de Mondiale Raad binnen het fairtradegebeuren is onze reuzin Faire Trees. Regelmatig maakt ze haar opwachting, onder andere op activiteiten die de Mondiale Raad organiseert.