Mondiale Raad Kontich

Deze raad is een door het lokaal bestuur erkend adviesorgaan.

De Mondiale Raad Kontich (vroegere GROS Kontich) heeft als doel het bevorderen van de bewustwording van de inwoners van onze gemeente en het creëren van een breed draagvlak in onze gemeente voor rechtvaardige internationale samenwerking en een duurzame aanpak van mondiale uitdagingen.

Deze raad werkt zo actief mee aan de realisatie van de SDG’s, Sustainable Development Goals (= duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties.