Noordsubsidies

Op de gemeenteraad van 15 maart 2021 werden de nieuwe subsidiereglementen voor Noordwerking goedgekeurd. Deze reglementen werden gemaakt door de Mondiale Raad om enthousiaste Kontichnaars, Kontichse verenigingen en Kontichse scholen te stimuleren om meer fairtradeproducten te gebruiken tijdens hun activiteiten en/of werking.

Er zijn 3 reglementen uitgewerkt. Je vindt ze hier.

Met het toekennen van deze subsidies, ondersteunt het lokaal bestuur activiteiten en projecten die het draagvlak voor internationale solidariteit in onze gemeente helpen verbreden.

De subsidies kunnen via het online subsidieloket van de gemeente aangevraagd worden, via een eenvoudig invulformulier. Je vindt de link naar de juiste documenten hier.